Beyond the canopy

Bức ảnh trên được chụp vào một chiều thu trong một khu rừng nhỏ gần Ishiyama dera, nơi Murasaki Shikibu đã viết Genji Monogatari, cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới. Với tôi, đó là một bức ảnh đặc biệt, vì đó là lần đầu tiên có người chỉ cho tôi cách chụp ảnh. Có những chuyện rất đơn giản, nhưng tự mình làm thì khó khăn vô cùng so với khi được trợ giúp. Sự giúp đỡ có thể chỉ là một thông tin nhỏ, rất nhỏ. Cái chìa khóa cũng nhỏ vô cùng so với ngôi nhà. … Continue reading Beyond the canopy